Medverka

Vi letar alltid efter upplevelser, verkstäder, god matservering, tävlingar, lekar som bidrar till vår festival och, i förlängningen, att det känns lätt att göra mer hållbara val i vardagen.

  • Sysslar din verskamhet med återbruksslöjd?
  • Serverar eller säljer ni miljöanpassad och/eller närodlad mat?
  • Har du musik, lajv eller teater på Gylleneskräp temat?

Vilka blir årets medverkare?

Vill du vara med att medverka och dela kunskap vore det toppen.

Vi erbjuder pedagogiska lajvar liknande de som gjordes på stadsfesten i Linköping. Har du skådespelartalang och är intresserad av upplevelsebaserat lärande? Kontakta gärna oss!

Nytt är att vi funderar på ett spel-grotthörn där vi lär oss om svensk geografi & stadsplanering via Minecraft. Barn lär vuxna och tvärtom för det är ju så det är.

Om du inte kan medverka men vill stödja oss så kan du göra det genom att sponsra festivalen eller bli medlem i föreningen. Själva festivalen är ju gratis. Läs, lär och köp gärna något från Sagoriket så blir vi extra glada och kan skapa mer! Tjoohoo.

krakslottet