Minecraft geografi- grotthörn

För att på ett roligt sätt lära sig stadsplanering och geografi så funderar vi på att skapa ett Minecraft ‘grotthörn’ på festivalen. Tanken är att använda en landskapsmodell över Sverige i det populära datorspelet Minecraft. Modellen bygger på Lantmäteriets nationella kartor och höjddata.

Så här säger Peter Nyhlén, chef för Lantmäteriets tillhandahållande av kartor och geografisk information:

Vi vill gärna få fler barn att använda kartor och spelbaserat lärande är ju på stark frammarsch, så vi tror att det här är ett bra sätt. Men det skapar även andra möjligheter i samhället genom Minecrafts potential. Myndigheter och företag har fått upp ögonen för spelets möjligheter att snabbt och enkelt skapa tredimensionella miljöer. Det har gjort att spelet har börjat användas i planeringen av vårt samhälle, flera kommuner har till exempel använt Minecraft för att föra dialog med ungdomar och andra spelare i samband med planeringen av nya bostadsområden, säger Peter Nyhlén.


Här kan du se ett smakprov på hur det kan se ut när hela Sverige blir en virtuell och spelbar värld i spelet.
www.lantmateriet.se/sv/Nyheter-pa-Lantmateriet/lantmateriet-slapper-hela-sverige-i-minecraft/